0 ₫

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Design Life: "Quite Luxury"

Home Shop Smart Home Bộ điều khiển trung tâm Zigbee Tuya Gateway hỗ trợ Google Home & Alexa, Ifttt & Zigbee 3.0

Bộ điều khiển trung tâm Zigbee Tuya Gateway hỗ trợ Google Home & Alexa, Ifttt & Zigbee 3.0


Bộ điều khiển trung tâm Zigbee Tuya Gateway

Hướng dẫn tự động hoá nhà thông minh với Hub

Tự động tắt/mở đèn khi ra/vào phòng:

Bộ điều khiển trung tâm Zigbee Tuya Gateway

Biết được trạng thái cửa/cửa sổ đóng hay mở & gửi thông báo về điện thoại:

Biết được trạng thái cửa/cửa sổ đóng hay mở & gửi thông báo về điện thoại:

 Biết được trạng thái cửa/cửa sổ đóng hay mở & gửi thông báo về điện thoại:

Tự động điều khiển nhiệt độ máy lạnh:

Tự động điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh:

 

 

Bộ điều khiển trung tâm Zigbee Tuya Gateway hỗ trợ Google Home & Alexa, Ifttt & Zigbee 3.0

Bộ điều khiển trung tâm Zigbee Tuya Gateway hỗ trợ Google Home & Alexa, Ifttt & Zigbee 3.0

SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ

KHÁCH HÀNG REVIEW